วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ห้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์ ( ชุดใหญยกพื้นเวที)
อยู่ในราคา 12000บาทมีอุปกรณ์ต่างๆพร้อม

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.yooyen7.blogspot.com
หรือถามได้ที่ 086-3590375

ไม่มีความคิดเห็น: